Tuesday, March 2, 2021

மீ டூ காலம்! என்னடி எப்படி இருக்க (51)

இந்தியாவில் மஹாராஷ்டிராவில் சின்ன ஸ்பைக் (கொரோனா வைரஸ் கேஸ்) ஏற்பட்டுள்ளதாக சொல்றாங்க. பார்க்கலாம், இது எல்லா மாநிலங்களுக்கும் தாவுதா இல்லை, அதோட அடங்குதா என்று.

யு எஸ் ல 500,000 உயிரிழப்புகள். யு கே வில் 124,000! ரஷ்யாவிலும் ஏகப்பட்ட கேஸ்கள் மற்றும் உயிரிழப்புகள். இவ்வளவுக்கும் யு கே ல மற்றும் ரஸ்யாவில்  வாக்சின் அட்மினிஸ்டர் செய்து இரண்டு மாதங்கள் ஆகிவிட்டது.

சைனாவில் என்ன நடக்குதுனு தெரியலை. ஜப்பான், சவுத் கொரியா போன்ற நாடுகளில் ஓரளவுக்கு மோசம் இல்லை. ஆஸ்திரேலியாவில் பரவாயில்லைனு சொல்றாங்க.

வாக்சின் எடுத்தாலும் மாஸ்க் போட சொல்றாங்க- இங்கே யு எஸ் ல. 

ஏன்னா வாக்சின் எடுத்தவர்கள் வைரஸை பரப்ப முடியும் என்கிறார்கள்.

-----------------------

"When are we going to have normal life again, Caro?"

"Not soon. May be never"

"What is that supposed to mean?"

"I dont see things getting normal for another year at least"

"What if everyone got vaccinated?"

"That will take another year"

"Why?"

"Somehow our organization found a way to get us vaccinated. Healthy people are not getting  vaccinated now. It is going to take a while for everyone to get vaccinated in US"

"Some people do not want to get vaccinated even after they were given that opportunity. About 30% people. So, everybody getting vaccinated is out of the question"

"Well I mean most of us"

"Another year?!"

"Now they say Johnson and Johnson vaccine also needs two doses. We also have the variant/mutant problems. I dont know"

"No, they changed it. It is one shot, it is approved too. I wonder, Are we giving too much importance to this virus?" "

"Yes we are because it is killing people. Not every one but it has killed half a million people in US. This virus is certainly dangerous. It is killing young people too but not as many. We really have to take this virus seriously"

"Check this out! The deer population in UK is raising. And there is going to be Deer culling in UK!"

"Really?!" 

"Fucking humans!! Deers become a "threat" to humans and so they are going to kill all  innocent deers. They just live their life. Fucking humans dont like that. They are going to kill them all!! Is that not terrible! BTW I hate fucking deer hunters!"

 -----------------------------

 

Deer culling in Britain: what’s the problem and why are deer culled?

The UK's deer population is believed to be at its highest level for 1,000 years, with some two million deer in our countryside and semi-urban areas. Here is our expert guide on deer culling, including why and where it is done and the species of deer found in the UK.

What is the problem with deer?

  • £4.5m: The cost of damage caused by deer to plantations and other commercial woodlands, according to the Forestry Commission of Scotland.
  • 8,000 hectares: The area of woodland with Site of Special Scientific Interest (SSSI) status that is currently in ‘unfavourable’ or ‘recovering’ condition due to deer impacts. This is likely to represent a fraction of the real picture, according to the Parliamentary Office for Science and Technology (POST). “Deer can affect the age diversity of a woodland, resulting in a fall in numbers of species, and strip bark off older trees, which kills them,” says Paul Wilkinson of the Wildlife Trusts.
  • 74,000: The number of road traffic accidents a year involving deer, which kill between 10-20 people, according to the RSPCA.
  • £4.3m a year: The cost of deer damage to crops, according to Defra, with the greatest damage on cereal crops in east and south-west England.
    50%: The decline in woodland bird numbers where deer are present, according to the University of East Anglia’s Dr Paul Dolman: “Deer will eat the understorey and so the coppices, for example, lose their shrub layer. That can be a problem for nightingales and other long-distance migrants, such as willow warblers, chiffchaffs and blackcaps.

 

Pictures of Deer - 20 Beautiful Collections | Design Press

 

10 Most Beautiful Deer Photos That Will Inspire You | Deer photos, Animals  beautiful, Baby animal drawings

 -----------------------------------

"They are beautiful animals"

"Humans don't care! Anything makes their life inconvenient they will kill them. Even if they are harmless"

"Are they killing deers in UK?"

"Of course they are. They want you to eat deer meat! lol"

"People eat deer?"

"Of course but people are concerned that they might get some disease. They are not concerned about killing them"

"Are they suggesting that we should  kill deers?"

"Hi I did not kill any deer. What do you mean by we, bitch?"

"Cows and sheep and lambs and chicken are innocent too"

"So? What are you saying? Dont worry about anything. Just worry about salary, promotion, buying a luxury car, a mansion  blah blah? It is boring, Caro!"

"I know how to make you not getting bored"

"How?"

"Look at me?"

"Yeah you have got a sexy ass! I want to uncover and see that"

"lol You have seen it all"

"When it comes to this part, I have a poor memory, darling. I forget what you got inside your panties"

"lol Now it is not boring. Right?'

"So. sex is the solution for boredom? What are you saying?"

"I did not say that"

"Yes, you are. You are always horny"

"lol, ME or YOU?"

"I just said it is boring. You are saying, "Why dont you fuck me then? Who is horny darling?"

"lol"

"Did you invite that Vani bitch?"

 Positive Chick | How to Stop the Gossip from the Gossip Girls (and Guys) in  Your Life!

 

"She does not want to come here. She is asking me to come to her place"

"For what?"

"lol"

"Why are you laughing?"

"You are asking as if she asked me on a date or something?'

"I dont have a problem. You can date any women, Caro. Not men"

"Really?! I will tell her then"

"Is she single? This Vani bitch?"

 Why do women gossip more than men? A study claims to know the answer -  Lifestyle News

 

"lol"

"Why are you laughing for everything"

"Idk you are asking weird questions. I am sure she is married"

"You said, she invited you to her home. Right?"

"Yeah?"

"I just wanted to know about her. Did she invite me too?"

"No! So I said I can't"

"Why is she not inviting me?"

"Idk. may be she does not like you?"

"You think Suneeta bitch told something bad about me?"

"Like what?"

"I dont know. But, thats possible?"

"What is possible?"

"Girls wont say anything good about their exes. Dont you know? Suneeta must have bad mouthed about me"

"Really?"

"I am not like that. I will say, I dont deserve Suneeta. She is too good for me"

"lol"

"I am serious. You should not say bad things about your ex if you are a gentleman"

"Vani never asked anything about you"

 Two Girls Gossiping Stock Photo, Picture And Royalty Free Image. Image  85132961.

 

"I think her husband making money working for a "porn site" and making filthy money"

"OMG you are unbelievable!"

"Why?"

"You never met her or her husband. You are saying some nonsense"

"It is not nonsense. I am sure some of these IT guys work for porn sites and making filthy money"

"How do you know"

"Just a common sense"

"How do you know Vani's husband works for maintaining porn site"

"Because she did not invite me!"

"Who are you, really?"

"Hey I was just kidding"

"I know but poor vani"

"OK, Dont tell her I said this"

"I am going to call her now"

"Come here! I have something to tell you"

"What is it?"

"I think I really really.."

"Really really what?"

"Really really love this white bitch Caro with an sexy ass"

"You are spanking!"

"Has it become red?" Let me see"

"What if it is red?"

 "I will kiss there to make it better"

"So? You will kiss my ass?"

"Of course darling"

"You are shameless"

"Did you watch that show? Shameless"

"I did not."

"I watched Virgin River. Did I tell you?"

"Was it good?"

"It is for chicks"

"You watched it. You are a chick with a --- or what? ?"

"Fill the banks bitch!"

"Ha ha ha. Why did you watch if it is only for chicks?"

 -to be continued

Relax please!


No comments: