Saturday, October 31, 2020

மீ டூ காலம்! என்னடி எப்படி இருக்க? (38)

 புகைபிடித்தல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கானது. 

குடித்தால் லிவர் பாதிக்கப்படலாம். 

நிக்கோட்டின்.அல்கஹால் ரெண்டுமே அடிக்சன் ஆவது எளிது இது உண்மையா?

 எனக்குத் தெரிய ரெண்டு கேஸ், நான் பேச்சலர்ஸ் படிக்கும்போது எங்க நட்பு வட்டத்தில் நல்ல பையன்னா அவந்தான். சிகரெட் கெடையாது, தண்ணி கெடையாது. ஆனால் காலப்போக்கில் அவன் அல்கஹாலிக் ஆகி, போய் சேர்ந்துட்டான். ஒரு சிலர் கன்னாபின்னானு குடிக்கு அடிமையாகி விடுவார்கள் என்பதற்கு இவன் ஒரு நல்ல உதாரணம். இதுபோல் ஒரு சிலர் இப்படி குடிக்காரனாகி குடிக்கு அடிமையாவதால் குடி குடியைக் கெடுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் நம்ம இப்போ வெஸ்டர்ன் சிவிலைசேசன் தொடர்வதால் குடிக்கிறதெல்லாம் கெட்ட பழக்கமா?னு கேலி செய்ற அளவுக்கு வந்து நிக்கிது. 

இன்னொரு நண்பன் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணும்போது நல்லாத் தெரியும். சிகரெட்டை தொடவே மாட்டான். இப்போ என்னடானா ஒரு நாளைக்கு 50 சிகரெட் குடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான். இது மிகைப்படுத்தல் இல்லை. உனக்கு எப்படி 50 சிகரெட் புகைக்க நேரம் இருக்கும்? ஒரு சில நேரம் நான் அடக்க முடியாமல் கேட்டு இருக்கேன். இதுபோல் கேள்வியால் அவனை ஹர்ட் பண்ணியதுபோக வேற எதுவும் சாதிக்க முடியவில்லை.

நான் வாழ்க்கையில் கற்றது என்னனா, இந்த உலகில் நீங்க ஒரே ஒரு ஆளைத்தான் கண்ட்ரோல் செய்ய முடியும். அப்பா, அம்மா, நண்பர்கள், தோழிகள், பெற்ற குழந்தைகள், காதலி, மனைவி, யாரையுமே நீங்க கண்ட்ரோல் செய்ய முடியாது, அந்த ஒருவர் யாருனா..நீங்க மட்டும்தான்.

 என்னை மட்டும்தான் நான் கண்ட்ரோல் செய்ய முடியும். ஒரு சிலருக்கு ப்யூப்பிள் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும், யாரையும் மாற்றிவிடுவார்கள்னு சொல்லுவாங்க. அதிலெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. You can only control yourself. It is as simple as that! நீங்க நான் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளனும்னு இல்லை. You may be a different kind of person!

--------------

"Dodgers won the world series!!"

"Yeah. So are the LA Lakers. Who gives a fuck, Caro!"

"lol"

"I did not watch NBA finals. Neither did I watch the world series"

"Yeah, NFL is the only sports people should watch, Right?"

"I did not say that. Baseball is more of a regional sports. Nobody else cares"

"People of LA do care"

"Well, I dont live in LA. NBA season supposed to end in June. Nobody was in a mood to watch NBA during the football season. Baseball can be watched only when your local team plays. I am not living in LA. So, I dont give a fuck!"

"How about them Cowboys?"

"They suck!! Especially after Prescott got injured and out for the season"

"lol"

"Why are you so happy, bitch" 

"I want to see Jerry Jones crying"

"Me too!"

"I thought you are a cowboys' fan"

"I am but I am not Jerry Jone's fan"

"Fair enough"

"So what's new?"

"New? You want to try something new today?"

"What do you mean, Caro?"

"Ha ha ha"

"You dont think about anything other than sex? You are  such a horny bitch"

"Why do you act as if you dont like it?"

"I dont like what?"

"You know what I am saying"

"No"

"Let me ask you straight then"

"Ask"

"Why do you act like you dont like fucking me? As if sex is taboo"

"Is that not taboo"

"No. That's not how you behave in bed either"

"Is that holy?"

"Ha ha ha"

"Answer me, bitch"

"I dont know. You tell me. You are the one who is tasting me every part of my body. You dont even leave my foot, toes and what not. Now you talk as if everything is dirty"

 "That may be just hormonal effect"

 "So, you are not the one who is fucking and licking me all over? Who is it then?"

"Idk"

"Ha ha"

"Shall we change the topic? I have some biology question"

"What is it? You always ask hard questions and make me look like an idiot"

"You dont want me to ask then, Caro?"

"You are going to ask anyway."

"It  is about Xenotransplantation. I thought pigs have different number of chromosomes"

"We have 23 pair of Chromosomes (46),  but pigs have 19 pairs of Chromosomes(38)"

"How can pigs organs will fit for humans?"

"It seems like that is OK"

"I think this Xeno-fucking-tansplantation is just bullshit. It is not going to work"

"Ha ha ha"

"Dont laugh bitch"

"Dont pinch my ass"

"Why?"

"It turns me on"

"Really?"

"Yeah"

"You are lying"

"No, I am not. You want to see it for yourself?"

"No, I believe you!"

"Ha ha ha, I thought you would like to check it out"

"Oh my God, you are trying to seduce me, Caro"

"You started it. Why did you pinch my ass?"

"It is not my fault. You have such as sexy pinchophilic ass"

"pinchophilic?"

"Yeah. just like nucleophilic or electrophilic"

"Ha ha ha" 

------

-to be continued

  

 

Tuesday, October 20, 2020

மீ டூ காலம்! என்னடி எப்படி இருக்க? (37)

"Whats going on Caro?"

"What? Are you not coming to my place tonight?"

"For what?"

"Just for a hug and kiss. I miss you!"

"Already?"

"Yeah. Why not?"

"You want to talk politics?"

"Anything is fine. Come over here"

"Will be there soon" 

"When is soon?"

"I will be there in the evening. OK?"

"OK"

==============

"Guess what, Caro?"

"What?"

"I already voted!"

"Really? How?"

"In person, Absentee ballot. Some places you can vote like that. But you may have to drive an hour so, to get there"

"What is the rush?"

"Idk, because of this covid-19, you dont know how long you have to wait in the line on Election day"

"How long it took for you?" 

"About an hour in the line"

"Did they ask why you want to vote now?"

"I told them I have an important meeting on that day (November 3rd) . I may be out of town. So.. Some bullshit. They dont care as long as you show your identity like Driver's license." 

"They print out your ballot? I mean it changes a little bit based on where you live right? LIke the representative may different for you and me?"

"You give them your driver's license, they print out your ballot"

"Whom did you vote?"

"You know whom I will vote!"

"I know you would not vote for the clown who disrespects science and scientists"

"There was a 70-year old white woman was standing in front of me. She was saying, hopefully we can get rid of the "clown" soon"

"Ha ha ha! Hopefully"

"Yeah, you never know until it all gets settled hopefully before the end of this year"

"Well, there is going to be lots of fun partying for the "send off" "

 "Let us see. Rural Americans  and whites without college degree are not with us! They are still stuck with him. They still love this clown, no matter what he talks"

"Nobody seems confident"

"Because they learnt a big lesson from last election polling predictions. But it is not going to be repeated this time"

"So what happens if he loses?"

"He will say, it is election fraud, I won. I won. I won. I won the popular vote too. He will not be leaving the office unless they grab him and take him away. "

"Ha ha ha" 

"Everyone says, he will not leave the office even if he loses. They law has not been written properly to get rid of the loser? You believe that! What a fuck up!"

"I wonder why?"

"Nobody thought such a situation will ever arise. Someone can be so shameless and indecent could be President of this country. Now we are fucked"

"Ha ha ha"

"I dont think he is mature enough to accept his defeat. He never will be"

"But.."

"But what? Everyone says the loser should have some decency to concede and leave the office. This guy is shameless!"

"I thought we have the best government settings"

"Yeah, right. You must be kidding, Right, Caro? Electoral college is a joke. States like California, Texas and NY with huge population has two senators. States like ND, Wyoming, South Dakota with little population also has two senators as well. If we had number of senators based on population, we will not be in this fucked up situation of GOP majority senate now"

"Seems like you learnt lot about American politics"

"We must pay attention to politics, Caro. Because people are not paying attention to politics, we are in such a mess, now"

"Everyone thinks that we got only one vote, we can not change anything"

"This election is different. Already almost 20 percent of people voted. Never happened before"

"Because of Covid?"

"Thats one reason.There may be other reasons. May be to overcome the voter suppression"

"So, Indians are all left-wing?"

"They are left-wing in US but they are conservatives when it comes to India or Indian politics or Hindu-fucking-ism. They are full of shit."

"What do you mean?"

"If it is hindu religion, they are religious and right-wing, will support Modi and all Hindu religious bullshit. Once they come to US, they will be against religious conservatives (Christians) and act like liberal. But they are religious conservatives, when it comes to Hindu religion. Over all they are full of shit. Especially the conservative brahmin bastards who emigrated to US"

"How do you know?"

"I know Hindu-religious morons SO WELL. The pity is that they themselves dont realize that they are fucking hypocrites. They lack a working brain in their head"

"Are you one of them?"

"No BITCH!!!"

"Why are you spanking in my ass?"

"Because you deserve that. You insulted me, white bitch!"

"It is not that"

"It is not what?"

"You just want to spank me. You like it. It is just an excuse for you cheap bastard"

"I am going to rape you now, Caro!"

"Ha ha ha, You are welcome! Fuck you very much"

"You are unbelievable"

"Why?"

"You know I dont believe in any religion or God or whatsoever. Why the fuck are you asking me such a question?"

"I just want you to get mad at me"

"Why?"

"When I act like a real bitch, you like to fuck me really good. That's why" 

"So, it is all about sex, bitch?"

"No, it is about sex as well"

"White girls are amazing"

"Why?"

"They act completely different from Indian girls I know"

"They are better or worse"

"Idk, they are different"

"How?"

"Idk"

"May be becuase they are white?"

"I am not talking about physical appearance. It is mental. I will give example when I see it in specific instances. OK?"

"OK. I got some dinner. Shall we eat?"

------------------

Relax please


 

Wednesday, October 14, 2020

அமெரிக்கா, அபார்ஷன், பெண்களின் பரிதாப நிலை!

 இந்தியா, சைனா போன்ற நாடுகளில் மட்டுமல்லாமல் ஐரோப்பா நாடுகளிலும் அபார்ஷன் என்பது அந்த தாயாகப் போகும் பெண்ணின் முடிவுதான். ஆனால் அமெரிக்காவில் ஆம்பளைங்கதான் பெண்கள் என்ன செய்யணும்னு முடிவு செய்றாங்க. ஒருத்தி, கற்பழிக்கப்பட்டு கற்பினியானாலும், கூடாத உறவின் மூலம் கற்பினியானாலும் அவள் கருவை சிதைக்க அவளுக்கு உரிமை இல்லை என்பதே ரைட் விங் ரிபப்ளிகன் பார்ட்டி அரசியல் வாதிகள், ரிலிஜியஸ் லீடர்களின் நிலைப்பாடு It is not that they dont like killing. They will kill anybody who comes in their way if they become a threat for them. Dont we see how black people are getting killed in America? All these God-worshiping right-wing guys are all own a gun to kill people. It is very hard to understand their views, prejudice blah blah for people like me.

அமெரிக்காவா? மிகவும் முன்னேற்ற மடைந்த நாடாச்சே? அப்படினு நீங்க நினைத்தால் நீங்க காசு சம்பாரிக்கிறது, நல்ல வீடு வாங்கி, பிள்ளைகள பெரியாளுக்குறது என்று உங்க வாழ்க்கையை மட்டும் பார்த்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கீங்கனு அர்த்தம். அமெரிக்கன் பாலிட்டிக்ஸ்ல என்ன நடக்குது. செனெட் மெஜாரிட்டி ரிபப்ளிகன் என்ன செய்றாங்க என்பதையெல்லாம் கண்டுக்காமல் வாழ்றீங்கனு அர்த்தம்.அப்படி வாழ்ந்தால் தப்பெல்லாம் இல்லை. உங்க வாழ்க்கை நீங்க எப்படி வேணா வாழலாம். எது சரி எது தவறென்று யாராவது முடிவு செய்வார்கள். வெள்ளைக்காரன் செஞ்சா சரியாத்தான் இருக்கும்னு மூடிக்கிட்டு வாழலாம்.

அமெரிக்காவைப்  பொருத்தவரையில் அபார்ஷன் ஒரு பெரிய பொலிடிகல் பிரச்சினை.ரைட்-விங் பாலிடிசியன்ஸ் அபார்ஷனை எதிர்த்தே ஆகனும். இல்லைனா அவர்களுக்கு ஓட்டுக் கிடைக்காது.

சுப்ரீம் கோர்ட்ல அபார்ஷன் மற்றும் ஒபாமா கேர் ரெண்டு கேஸும் விரைவில் அனலைஸ் செய்யப்பட்டு அதை தொடைப்பதா இல்லை தொடர்வதானு முடிவு எடுக்கப்படும். சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் நியாயமாத்தான் நடப்பாங்கனு நினைத்தால் நீங்க அறியாமையின் உச்சத்தில் இருக்கீங்கனு அர்த்தம்.

இன்றைய நிலையில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் 8 பேரில், 5 பேர் ரைட்-விங். Both Roe V Wade decision and  Affordable Care act will be killed in Supreme Court by the Conservative judges! It does not matter who becomes the next President of this country. Supreme court ruling can not be overturned by President!

 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), was a landmark decision of the U.S. Supreme Court in which the Court ruled that the Constitution of the United States protects a pregnant woman's liberty to choose to have an abortion without excessive government restriction.

 

Lots of white women voted for the current President and, for conservative senators who are now doing their best to get rid of "women rights"! This is the price they pay for doing such a fatal error! Dont cry now! It is all your fault!

---------------------------


Wednesday, October 7, 2020

மீ டூ காலம்! என்னடி, எப்படி இருக்க?(36)

முன்னுரை:

வர வர நான் அறிவுஜீவி ஆகிக்கொண்டே போகிறேன். சும்மா யாரையாவது புகழ்ந்து கொண்டு, இல்லைனா பார்த்துப் பொறாமைப் பட்டுக்கொண்டு,  இல்லைனா அவர்கள் செய்கைகளை புறம்பேசி கேலி செய்துகொண்டு வாழ்வது எல்லாம் போர் அடிச்சுப்போச்சு. ஜோக் னு சொல்லி யாரையாவது ஹர்ட் பண்ணி சிரிப்பது மனவளர்ச்சி குன்றியவர்கள் செய்யும் செயலாகத் தோணுது. 

இந்த கொரோனோ வைரஸ், ஏழை பணக்காரன், ப்ரைம் மினிஸ்டர்  ப்ரசிடென்ட் யாருனு எல்லாம் பாரபட்சம் பாக்காம வந்து தாக்குது. அந்த வகையில் இந்த வைரஸை கொஞ்சம் மதிக்கலாம்.

மதிப்பதா?

 ஆமாம், அதுதானே நம்ம கலாச்சாரம்? காற்று, நீர், சூரியன் போன்றதெல்லாம் நம் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை  உணர்ந்து அவைகளை எல்லாம் கடவுளாக்கியவர்கள் தானே நாம்? 

அப்படியா? 

அப்படியாவா? நாசமாப்போச்சு போங்க!  நீங்க எதைப்பத்தியுமே யோசிப்பதில்லை போல இருக்கு. கொஞ்ச நேரம் உங்க ஐஃபோனை   ஓரமாக வைத்துவிட்டு யோசிங்க. 

யோசிக்கவா?'

என்ன?  யோசித்தாலே பிரச்சினைதானா? அது சரி, யோசித்து என்னத்தை சாதிக்கப் போறோம்? நடக்கிறதுதான் நடக்கும். இல்லையா? அதென்னவோ உண்மைதான் நடப்பதுதான் நடக்கும். ஆனால் நடப்பது நிக்கவும் செய்யும். நிற்பது நடக்கவும் செய்யும் இல்லையா? குழப்புறேனா?

-----------------

"What's up Caro darling! Did you miss me?"

"Of course"

"Are you dating someone else now or what? I was not around for a while"

"Why? You are such a cheap bastard!"

"No, I am a gentleman"

"Are you? "

 "Of course"

 "SHUT UP!"

"No, I understand, this is a big world. You dont have to get stuck with me all your life. Lots of interesting people there. You see, darling?"

"Is this how you dumped Sunita?"

"Correction. She dumped me" 

"Really?! I dont believe you anymore"

"Why?"

"You are so manipulative!"

"OMG now you started realizing who I am! That's good, Caro!"

"Why do you say, Oh My God. You dont believe in God. Right?"

"That's just a phrase darling. I often call you white bitch. I dont mean anything like that, it turns me on when I call you bitch, darling"

"Ha ha ha"

"How do you easily fall for my compliments, darling? Knowing me so well"

"You are such a dangerous sweet bastard. I could never know when you will flirt and when will you fuck me"

"Thats so thrilling,  right, darling?"

"Why are you here? Want to fuck me, I guess. Starving for sex?"

"How did you figure?"

"I KNOW YOU!"

"Thats what we always think. But we dont know anything.  It is a fake world"

"I dont think so. I know who you are and what you want"

"Whom am I, Caro darling?"

"You are fake but interesting SOB"

"Do you hate me or what?"

"I did not say that. Again you started manipulating me"

"You know what is the meaning of a professor jerking off in a class room?"

"Ha ha ha , What is it?"

"He teaches something for his own pleasure. Not for students to learn anything. Lots of such bastards we got here"

"Who jerked off now?"

"Idk, I am seeing lots of them. I dont like American way of teaching anymore darling. They are just jerking off"

"Not everyone"

"You dont understand. I dont want anyone to be like that"

"Want a perfect world. huh?"

"Why not?"

"You are boring"

"Oh I see. What do you want.."

"My lips are sort of itchy. Can you see what's wrong?"

"Come close, Caro. Let me see"

"OK, here I am"

"Upper lip or lower lip?"

"Both lips"

"Let me make it wet"

"OK, how about the lower lips?"

"You are really really a bad girl, darling" 

"One bastard made me become dirty. He is right here licking my lips. I am going to fuck him today"

"Jesus! You are so aggressive, darling"

"Yeah?"

Someone calling you, darling!

"Fuck em! Let us get to the bed"

 -to be continued

-------------------------

Relax please!