Monday, June 2, 2008

வணக்கம்: வருண்

வணக்கம்!

உன்னுடைய அழகான அறிமுகத்திற்கு நன்றி, கயல்!

கயல் கூறியதுபோல், இணையதளங்களின் மூலம் எங்கள் கருத்துக்களை சொல்வதற்காக இந்த ப்ளாக். கயலைப்பற்றி நானும் என்னைப்பற்றி அவளும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஆனால் அது போல் வாசகர்களை கஷ்டத்திற்கு ஆளாக்க இஷ்டமில்லை.

எனக்கு தற்போது கொஞ்சம் வேலைப்பளு அதிகம். ஆதலால், அதிகமாக எழுத இயலவில்லை.

மற்றபடி என் என்புக்குரிய கயலுக்கும் மற்றும் வாசகர்களுக்கும் வணக்கம்!

-வருண்