Wednesday, March 17, 2010

ஆங்கிலத் தமிழில்!- கடலை கார்னர் (45)

"ஹாய் கண்ணன்!"

"வாட்ஸ் அப் ஸ்டேஸி?'

"ஐ ஆம் காலிங் ஃப்ரம் பிருந்தா'ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்"

"பிருந்தா வாஸ் மென்ஷனிங் அபவ்ட் த க்ரைஸிஸ். வாட் ஹாப்பெண்ட், ஸ்டெய்ஸி?"

"ஐ டோண்ட் நோ... சம்திங் காட் ஃபக்ட் அப். தேர் இஸ் நோ பவர் இன் மை ஹோம். தட் சக்ஸ்"

"சாரி ஸ்டெய்ஸி? ஹேய்! ஒன் திங் யு கேன் டு விதவ்ட் பவர்"

"வாட் இஸ் இட்?"

"யு நோ வாட்! ஹா ஹா ஹா"

"ஜீசஸ் கண்ணன்! யு ஆர் டேர்ட்டி!"

"ஸோ ஆர் யு."

"ஸோ, வாட் டிட் த ப்ளாண்ட் கேர்ள் டு ட்டு யு? "

"விச் ப்ளாண்ட் கேர்ள்?"

"த ஒன் யு மெட் இன் த ஃப்ரீவே! பிருந்தா டோல்ட் மி ஆல் அபவ்ட்!"

"யு கால்ட் மி டு ஆஸ்க் அபவ்ட் தட் ப்ளாண்ட் பிம்போ?"

"ஷி இஸ் வைட். ஸோ ஆம் ஐ!"

"ஸோ?"

" வி வைட் ஸ்டிக் டுகெதெர், கண்ணன்! ஹா ஹா ஹா! வை டு யு ட்ரைவ் ஸ்லோ இன் ஃபாஸ்ட் லேன், கண்ணன்?"

"ஃப்க் யு ஸ்டேஸி!"

"ஹா ஹா ஹா! தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்டெட் டு ஹியர்"

"டோண்ட் யு எவெர் சப்போர்ட் தட் பிட்ச், ஸ்டேஸி!"

"ஓ கே, ஐ வோண்ட். வை டிட் யு லீவ் பிஃபோர் ஐ ஷோவ்ட் அப்?"

"ஐ ஹாட் ட்டு டு லாட் ஆஃப் லாண்ட்ரி"

"ரியல்லி? இஃப் யு ஸ்டேய்ட் ஹியர் வி குட் ஹேவ் ஹாட் லாட் ஆஃப் ஃபன் டுகெதெர்"

"ஃபன்? லைக் வாட்?"

"யு நோ வாட்!"

"நோ, ஐ டோண்ட் நோ! ஐ வாஸ் லிட்டில் பிட் ஸ்கேர்ட்.."

"ஆஃப் வாட்?"

" யு டூ செக்ஸுவல்லி அக்ரெசிவ் கேர்ள்ஸ் வில் ரேப் மி ஆர் சம்திங்!"

"ரேப் யு? உமென் காண்ட் ரேப் மென், கண்ணன்!"

"வை நாட்? தே கேன்!"

"ஹவ் கேன் தே?"

" தே கேன் டேர்ன் ஆன் அண்ட் தென் ரேப்"

"ஹேய்! தென் இட் இஸ் யுவர் ஃபால்ட் டூ! ஹா ஹா ஹா"

"யா, ஹவ் கேன் ஐ ட்ரஸ்ட் எ ஹார்னி கேர்ள் லைக் யு?"

"தட்ஸ் ரைட், கண்ணன்! தட் வாஸ் எ வைஸ் மூவ் யு மேட் அண்ட் காட் அவ்ட்"

"பிருந்தா வாண்ட்ஸ் டு டாக் டு யு, கண்ணன்!"


***************

"ஹல்லோ கண்ணன்?"

"என்னடி செல்லம்?"

"நான் உங்க செல்லமா?"

"இல்லையா பின்னே? என்ன சொல்றா உன் கெஸ்ட்?"

"அநியாயம் பண்றா. ட்ரஸே போடாமல் திரியிறா, கண்ணன்!"

"பொய்தானே?"

"நெஜம்மாத்தான்! வேணும்னே பண்ணுறானு நெனைக்கிறேன்"

"வொர்க் அவ்ட் பண்ணிய பாடியை காட்டி உன்னை ஜெலஸாக்கிறாளா? நல்லவேளை நான் இல்லை!"

"நீங்க இருந்தா ஒழுங்கா இருப்பாள்"

"சரி, அவ கிட்ட கவனமா இரு!"

"ஹா ஹா ஹா!"

"என்ன தமிழ்ல பேசுறோம்னு திட்டுறா! ஷி வாண்ட்ஸ் டு டால்க் டு யு!"

"ஓ கே, அவகிட்ட கொடு."

******************

"வாட் த ஃபக் யு டமில்ஸ் டால்க் இன் யுவர் லாங்வேஜ் பிஹைண்ட் மை பட்?"

"சாரி, ஸ்டெய்ஸி, யெஸ் ஐ ஷுட் ஹாவ் டாக்ட் இன் இங்லிஷ்!"

"வாட் டிட் ஷி டெல் யு, கண்ணன்?"

"ஷி ஸெட் தட் யு வாக் அரவ்ண்ட் நேகெட்!"

"டிட் ஷி டெல் ஐ ஹாவ் அன் அட்ராக்டிவ் பாடி அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்?"

"யா, ஷி திங்க்ஸ் யு ஆர் செக்ஸி அண்ட் ஷி இஸ் ஜெலஸ்!"

"ஹா ஹா ஹா!"

"ஹேய்! யு ஆர் நாட் எ லெஸ்பியன். ரைட் ஸ்டெய்ஸி?"

"வாட்! யு திங்க் ஐ ஆம் கோயிங் டு செட்யூஸ் யுவர் பிருந்தா!"

"தட் வாஸ் எ ஜோக்! எனிவே ஐ ஹாவ் டு கோ நவ்"

"குட் நைட் கண்ணன்!"

-தொடரும்

If anybody is reading this story, sorry about ths "tamilish" language here! :(

-----------------------------------------------------------------

"Hi Kannan!"

"What's up Stacy?"

"Well, I am calling from Brindha's apartment, Kannan!"

"She was mentioning about the crisis. What happened Stacy?"

"I dont know... something got f'cked up. There is no power at home.. That sucks."

"Sorry, Stacy. Hey! you can do one thing without power!"

"What is it?"

"You know what!" LOL

"Jesus Kannan! You are dirty!"

"So are you."

"So, what did the blond girl do to you? "

"Which blond girl?"

"The one you met in the freeway! Brindha told me all about.!"

"You called me to ask about that bimbo?"

"She is white. So am I.!"

"So?"

" We whites stick together, கண்ணன்! LOL Why do you drive slow in a fast lane?"

"F'ck you Stacy!"

"LOL That is what I wanted to hear, Kannan!"

"Dont you ever support that bitch, Stacy!"

"O K, I would not. Why did you leave before I showed up?"

"I had to do lot of laundry."

"Really? If you stayed here we could have had lots of fun together."

"Fun? Like what?"

"You know what!" LOL

"No, I dont know! To tell you the truth, I was little bit scared.."

"Of what?"

" You two sexually aggressive girls will rape me or something." LOL

"Rape you? Women can't rape men, Kannan!"

"Why no? They can!"

"How can they?"

"They can turn on a poor bastard and then rape him."

"Hey! then that's your fault too! " LOL

"Yeah, How can I trust a horny girl like you?"LOL

"That's right Kannan! That was a wise move you made and got out!" LOL

"Brindha wants to talk to you Kannan!"

***************

"ஹல்லோ கண்ணன்!"

"என்னடி செல்லம்?"

"நான் உங்க செல்லமா?"

"இல்லையா பின்னே? என்ன சொல்றா உன் கெஸ்ட்?"

"அநியாயம் பண்றா. ட்ரஸே போடாமல் திரியிறா, கண்ணன்!"

"பொய்தானே?"

"நெஜம்மாத்தான்! வேணும்னே பண்ணுறானு நெனைக்கிறேன்"

"வொர்க் அவ்ட் பண்ணிய பாடியை காட்டி உன்னை ஜெலஸாக்கிறாளா? நல்லவேளை நான் இல்லை!"

"நீங்க இருந்தா ஒழுங்கா இருப்பாள்"

"சரி, அவ கிட்ட கவனமா இரு!"

"ஹா ஹா ஹா!"

"என்ன தமிழ்ல பேசுறோம்னு திட்டுறா! ஷி வாண்ட்ஸ் டு டால்க் டு யு!"

"ஓ கே, அவகிட்ட கொடு."

******************

"What the f'ck you Tamils talk behind my butt?"

"Sorry Stacy. Yes, I should have talked in English."

"What did she tell you Kannan?"

"She said that you walk around naked in her apartment."

"Did she mention that I have an attractive body and features?" LOL

"Yeah, she thinks you are very sexy and she is jealous."

"LOL!"

"Hey! You are not a gay, right?"

"What! You think I am going to seduce your Bridndha?"

"That was a joke. I have to go now."

"Good night Kannan!"

-தொடரும்

2 comments:

கயல்விழி said...

Even I had a hard time reading this, but worth the effort! ;)

வருண் said...

**Blogger கயல்விழி said...

Even I had a hard time reading this, but worth the effort! ;)

17 March 2010 1:45 PM**

Let me hope so, Kayal :)